25. mai

Vikåsen Terreng

Rittet har start og mål på Vikåsen Skole. Rittet går i skogen ovenfor barne og ungdomskolen på Vikåsen. Skogsområdet benyttes daglig av skole og barnehage og er full av stier på kryss og tvers. Nidaros Sykkelklubb har i tillegg laget elementer som skal være artige å sykle på. Der hindrene er vanskelige er det laget en lett sløyfe i tillegg, slik at alle skal ha mulighet til å komme seg rundt løypa. Løypa er forlenget med vel 400m dette året. Nye spennende elementer er laget.

Deltakelse?

Informasjon om påmelding, pris, starttidspunkt og lignende finner du i rittinvitasjonen. Lenke til denne, samt annen informasjon, vil bli lagt i boksen til høyre når det nærmer seg rittet.

Løypebeskrivelse

Start er ved skolegården. På første runde følger man gang/sykkelvei mot Sagplassen opp den første bakken. Deretter svinger man opp gruset sti til venstre og bryter inn i skogen til høyre på toppen av kneika. Følg skogsti på åsen helt til Sagplassveien som er asfaltert. Sving til høyre 50 meter og ta til venstre over ballplass og på sti inn i skogen ca 100 meter (på første runde sykles ikke dette terrengpartiet). Når man så kommer til ny gruset sti følger man denne opp kneika 5 meter før man tar inn til venstre på skogsti og følger denne 100 meter tilbake i samme retning som man kom fra, bare høyere opp i terrenget. Man krysser gruset sti og følger sløyfe inne i nytt skogparti litt på kryss og tvers før man kommer til et 3 stikryss. Følg gruset sti opp til høyre  10 meter før man bryter av på sti til høyre mot grillplass. Det starter klatring på skogsti oppover mot venstre i terrenget. 150 meter opp på denne stien starter ny del med sti inn til høyre opp over en steinhelle og videre opp et teknisk stiparti til topp på løypa. Klatringen premieres med nye opparbeide doserte svinger. Vi hadde én i fjor, nå har vi fire. Etter noen gode svinger kommer første ”hopp”, deretter kan man velge å droppe fra en stein eller kjøre over noen skikkelige røtter. Noen svinger rundt grillplassen før man fortsetter nedover skogsti til gruset sti og to kamelpukler. Sløyfe inn i ny skogsti leder til drop og ”chicken run” til traversen mot ballplassen. Der er det laget en dosert sving ned mot ballplassen. Gruset sti i vel 100 meter til runding. Underlag er 85% sti, 5% asfalt og 10% grus for den lengste løypa. Årets løype er vel 1,7 km lang.

For aldersbestemte klasser er det mest tekniske og tyngste partiene utelatt. Underlag er da 50% sti, 40% grus og 10% asfalt. De aller minste kjører en runde på grus og asfalt rundt skolen.

Hvordan finne frem?

Starten går fra skolegården på Vikåsen Skole, Vikåsen 160, 7054 Ranheim. Parkering på nedsiden. Se også kart under.


Vis Vikåsen Terreng i et større kart