17. juni 2012

Festningsrittet

Festningsrittet arrangeres i friluftsområdet rundt Kristiansten Festning like over Trondheim Sentrum. Rittet var også med i Trøndercupen den første sesongen. Festningsrittet arrangeres i år som UCI-/Norgescup-ritt, men har i tillegg også barne- og ungdomsklasser og sportsklasser, og kan derfor være en del av Trøndercupen. I tillegg til at man kan sykle selv er dette en fin anledning til å se mange av landets beste terrengsyklister i aksjon, kanskje sammen med noen utlendinger.

Festningsrittet
NC 6 Rundbane /XC (UCI)
17. juni 2012

Trondhjems velocipedklub, TVK, ønsker deltakere, støtteapparat, publikum og presse velkommen til Norgescup terreng rundbane på Kristiansten festning søndag 17. juni 2012.


Rittkomité:
Rittleder: Kai Otto Ødegård (9519 8677)
Løypesjef: Arne Mikkelsen
Sekretariat:
Vaktsjef: Ralf-Peter Micheler
Tidtaker: Ola Resell
Arenasjef: Tor Olav Kjøren
Sanitet: Norsk Folkehjelp

Kommisærer:
SK: Heikki Dahle.

Jurymedlemmer:
Anders Stenbock Haakestad, Gyri Kjølstad, Bertil Sletta, Eldar Høidal.

Sted:
Kristiansten Festning, Trondheim. GPS: 63.25.40N, 10.24.59E.

Klasser og reglement:
Rekruttklasser 6-9 år, aktive klasser M/K10-16, M/K junior, M/K senior/elite, M/K veteran og
M/K sportsklasser. Ut over det som fremgår av innbydelsen gjelder UCIs reglement for terreng rundbane,
NCFs reglement og norm for NC rundbane. Alle startende skal ha gyldig lisens og benytte
godkjent bekledning. I aktivklasser 13-16 år kan det løses engangslisens, kr. 50,-. Deltakere i sportsklasse
som ikke har helårslisens kan løse engangslisens for kr. 150,- ved henting av startnummer.

Sekretariat og lagledermøte:
Sekretariat på arena rittdagen kl. 09.00-16.00.
Lagledermøte felles med rittet lørdag 16. juni i Melhus. Se innbydelsen for dette rittet for sted og tid.

Program:
Det kjøres lang løype på 4,0 km og kortløype på 2,7 km. Rekruttklasser kjører 1-3 runder i en sløyfe
på 900 meter, som også brukes som startrunde for Msenior/elite. Ved dårlig vær kan antall runder
eller lengde på løypene bli redusert.
Kl.
Antall runder Lengde Målgang ca
10:00 Besiktigelse av løype


11:00 Msen 0,9 km +8 runder 32,9 km 12:40
11:03 Mjun 5 runder 20,0 km 12:05
11:04 Ksen 6 runder 24,0 km 12:35

Kjun 4 runder 16,0 km 12:10

K15-16 2 runder 8,0 km 11:40

K vet/sport 3 runder 12,0 km 12:00
12:30 Besiktigelse av løype


12:40 Premieutdeling


13:00 Rekrutt 6-9 år


13:20 M11-12 2 runder, kort 5,4 km
13:25 M10 1 runde, kort 2,7 km
13:35 K13-14 2 runder, kort 5,4 km

K11-12 1 runde, kort 2,7 km

14:20 M15-16 3 runder 12,0 km 15:05
14:23 M13-14 2 runder 8,0 km 14:50
14:26 M vet/sport 3 runder 12,0 km 15:15
15:45 Premieutdeling
Påmelding:
Påmelding skal skje via sportsadmin/min idrett. Påmeldingsfrist mandag 11. juni kl. 23.59.
Ingen etteranmelding i aktiv- eller sportsklasser. Påmelding en bindende.
Rekrutter kan melde seg på i sekretariatet innen kl. 11.00 rittdagen.

Startkontingent/betaling:
Startkontingent kr. 150,- aktive klasser til og med 16 år. Fra og med junior og sportsklasser kr. 250,-.
Rekrutt kr. 0,-, men det må tegnes forsikring, kr. 30, ved henting av startnummer.
Startkontingent betales til kto. 4202.17.36761. Husk å gi tydelig beskjed om deltaker og klubb ved betaling.
Påmelding er bare gyldig når startkontingent er betalt.
Kvittering må kunne fremvises ved henting av startnummer.

Tidtaking/brikker:
Det skal benyttes Emit-brikker. Brikkekontroll er obligatorisk, og fungerer også som innskriving.
Det er deltagerens ansvar å få testet sin brikke.
Det er ikke tidtaking eller brikke i rekrutt.

Leiebrikke:
Ved defekt eller gjenglemt brikke, kan brikke leies i sekretariatet for kr. 200,-. Vi har bankterminal i
sekretariatet. Gratis utlån i klassene 11-16 år.
Ved bortkommet brikke faktureres deltakers klubb kr. 1000,-.

Premiering:
Til og med 12 år: Full premiering. Øvrige aktivklasser: 1/3 premiering. Sportsklasser: 1/3, max pallen. Også uttrekkspremier og sammenlagtpremiering for cupen, se vedlegg fra NCF.

Annen informasjon:
Parkering:
Parkering på plasser merket med P på arenakart.
Team i senior og junior får parkere på arena og sette opp sine telt sør og øst på plassen.
P-avgift kr. 50,- pr. bil for alle.

Kiosk:
Kiosk på arena. Vafler, pølser, drikke, kaffe og frukt. Lave priser og nok til alle.

Garderobe og toaletter:
I idrettsbygg 50 meter fra arena. Se kart.

Oppslagstavle:
Løypekart, program, startlister og resultater blir slått opp på NCF-bilen.

Merking av løype og trening:
Løypene vil være delvis merket for gjennomkjøring fra torsdag 14. juni. Det er ikke vakthold i løypene
før rittet, ta hensyn til turgåere.

Overnatting:
Fortsatt ledige rom, men det er stor pågang, så ikke drøy for lenge om du vil bo nær Festningen.
Rica Bakklandet Hotell, 500 meter nord for arena. Sentralt ved Nidelven, med P-hus i samme
bygg, tlf 7290 2000. Rica Nidelven Hotell, også sentral ved Nidelven, tlf 7356 8000. Idrettspriser .
Se også SK Gauldal for overnattingsmuligheter. (Vandrerhjemmet like ved Festningen er stengt).

VIKTIG:
Den kan bli mindre endringer i arrangementet og løyper. Oppdateringer vil bli lagt ut på www.tvk.no . Informasjon gis også i lagledermøte. Beslutninger som tas i lagledermøtet bekjentgjøres som
oppslag på arena rittdagen.

FestningenRundbaneNC2012


Informasjon om premier NorgesCup Terreng Rundbane 2012

Det deles for klassene M/K junior og senior ut pengepremier for NorgesCupen sammenlagt.:

Klasse 1. plass 2. plass 3. plass
M-senior 8.000 4.000 2.000
K-senior 8.000 4.000 2.000
M-junior 4.000 2.000 1.000
K-junior 4.000 2.000 1.000
For ryttere som har deltatt på 7 ritt eller mer vil følgende premier fra Intersport trekkes ut:
- 1 Nakamura sykkel + draktsett i klassene M/K 15-16. Verdi kr 23 000
- 1 Nakamura sykkel + draktsett i klassene M/K junior og senior. Verdi kr 23 000
- 1 Nakamura sykkel + draktsett i klassene M/K sport og veteran. Verdi kr 23 000
- 2 stk startplasser til birkebeinerrittet 2013. Trekkes blant deltakere i M/K junior, senior, veteran og sport.

I tillegg vil alle ryttere som har kjørt 7 ritt eller mer i klassene (M/K 15-16, junior, senior, sport og
veteran) få en egen premie.

Uttrekkspremier i klassene under 15 år:
- På samtlige ritt vil det trekkes ut verktøysett og drikkeflasker blant deltakerne
Premieutdeling Veterancup:
- Topp 3 sammenlagt i de respektive veteranklassene vil få utdelt premie for sammenlagtplassering(må ha
deltatt på minimum 5 ritt).
Forutsetning for å motta premiene:
Alle premier(unntatt uttrekkspremiene for de under 15år) vil deles ut under NorgesCup Banketten på Konnerud.
Det er en forutsetning at rytteren eller støtteapparat er til stedet for at han/hun kan motta premiene. Kun
premier for NorgesCup sammenlagt ettersendes.

 

Hvordan finne frem?

Festningsområdet ligger øst for sentrum, med utsikt over byen. Det er mange adkomstveier, se kart:Vis Festningsrittet i et større kart